Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Indhold

Forældresamarbejde og kontakt


Modtagelse af nye børn:

Vi læger stor vægt på modtagelsen af nye børn og forældre, og bruger altid god tid på det første møde med familien.
Det er den Daglige pædagogiske leder, der tager mod familien.  Familien vises rundt i huset, orienteres om vores mål og værdier, får bl.a. gennemgået velkomstfolderen og hvad der ellers lige rører sig i huset.
Derefter vises familien ind i den gruppe hvor barnet har fået plads og barnets nye pædagog, tager over. Forældrene fortæller om deres barn og der snakkes om barnets start og laves aftaler om, hvordan indkøringen af barnet skal forløbe.

Det daglige samarbejde:

Vi ønsker at skabe et åbent, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med forældrene, så børnene får de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser i den tid, de går i institutionen. Vi lægger vægt på gensidig respekt, samt et åbent og ærligt samarbejde. Vi lytter til forældrenes ønsker og behov, og prøver så vidt muligt, kombineret med vores faglige og menneskelige viden, at opfylde disse.

Forældresamtaler:

Forældrene indbydes til en samtale efter ca. 3 måneder, for at snakke om, hvordan barnet trives i institutionen. Derudover tilbydes forældrene en samtale i forbindelse med skift fra vuggestue til børnehavegruppe, samt i forbindelse med indmeldelse i børnehaveklasse. Forældrene kan til enhver tid bede om en samtale med barnets pædagog, ligesom vi indkalder til samtale, hvis der opstår et behov. I praksis bliver der brugt megen tid på samtaler og vores erfaring er, at det er meget individuelt, hvor mange samtaler forældrene har brug for.